presentation
about us
activities
p

El Grup Interdisciplinar de Politiques Educatives (GIPE) es crea l'any 2005 amb l'objectiu de desenvolupar una recerca comprehensiva i multidiciplinar sobre política educativa en contextos nacionals i internacionals. El GIPE està format per tres grups de recerca amb una àmplia experiència en activitats de recerca i de consultoria en política educativa. Els tres subgrups de recerca pertanyen a la Universitat de Barcelona (UB) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i han estat reconeguts nacionalment i internacionalment com a grups de recerca de referència en l'àmbit de l'economia i la sociologia de l'educació i l'educació comparada. Des de la seva creació l'any 2005, el GIPE compta amb el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a "Grup de Recerca Consolidat" (SGR). En 2009 el GIPE va millorar el seu estatus, passant a ser reconegut com "Grup de Recerca Consolidat Finançat".

El subgrup de la UB, dirigit pel professor Jorge Calero (coordinador del GIPE), té una llarga experiència en la recerca en economia de l'educació i ha treballat àmpliament en àmbits com el finançament de l'educació, l'educació i el creixement econòmic o l'equitat en educació i l'avaluació de les polítiques educatives. El Seminari d'Anàlisi de Polítiques Socials (SAPS-UAB), coordinat pel professor Xavier Bonal, compta amb una llarga experiència de recerca en educació i desigualtat socials, educació i pobresa, en sociologia política de l'educació i en la mercantilització de l'educació. Finalment, el Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació (GAPEF-UAB), dirigit pel professor Ferran Ferrer, ha treballat extensament en l'àmbit de l'educació comparada, l'educació i les noves tecnologies o l'avaluació de polítiques de formació del professorat.

L'experiència d'aquests tres grups de recerca atorga al GIPE un elevat potencial per a desenvolupar una recerca de qualitat en l'àmbit de les polítiques educatives locals, nacional i internacionals. El GIPE combina la recerca bàsica i la recerca aplicada i desenvolupa un ampli ventall d'activitats, com l'assessorament tècnic, l'anàlisi i l'avaluació de polítiques o l'anàlisi de prospectiva en política educativa. El GIPE compta també amb una important capacitat formativa amb la supervisió i realització de tesis de Màster i de Doctorat d'investigadors interns i externs al grup.

idiom english castellano català
datos